Zycie laboratoryjne, Konsruowanie faktow naukowych

(1) 1979
Zycie laboratoryjne, Konsruowanie faktow naukowych
POLISH TRANSLATION

Date: 2020
Publisher: Narodowe Centrum Kultury, Varsovie
Translator(s): K. Abrizewski, P. Gaska, M. Smoczynski, A. Zebielski,
Language: Polish

Description

„Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych” to książka z dziedziny socjologii nauki autorstwa Brunona Latoura i Steve’a Woolgara. Jest to antropologiczny opis laboratorium endokrynologicznego Rogera Guillemina w Salk Institute for Biological Studies w Kalifornii. Autorzy na podstawie dwuletniej obserwacji uczestniczącej przedstawili skomplikowany system zależności, jaki zachodzi między rutyną pracy laboratoryjnej, staraniami o publikacje w uznanych czasopismach oraz rywalizacją o finansowanie badań i naukowy prestiż. Jak twierdzą Latour i Woolgar, w działalności naukowej chodzi nie tyle o ustalanie obiektywnych faktów, co o ich negocjowanie i – jak piszą – o „mozolne nadawanie faktom statusu względnej solidności”. Zwracają tym samym uwagę na społeczny i praktyczny aspekt pracy naukowców i odchodzą od tradycyjnej pozytywistycznej filozofii nauki na rzecz ujęcia antropologicznego i konstruktywistycznego.

Autre traductions

Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts

Date: 1979 [with Steve Woolgar. 1986: Reprinted in a revised paperback edition «Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts » Princeton University Press, Princeton]
Publisher: Sage, Los Angeles
Language: English