Tinget aterstall. En introduction till actor-network-theory

(XII) 2016
Tinget aterstall. En introduction till actor-network-theory

Date: 2016
Publisher: Lund, Studentlitteratur
Translator(s):
Language: Swedish

Description

Tinget återställt, skriven av en av världens ledande sociala teoretiker, ger en grundläggande introduktion till actor-network theory (ANT). Boken utmanar på djupet vår uppfattning av samhället och ”det sociala”.


”Syftet med Tinget återställt är bedrägligt enkelt: den ska underlätta förståelsen för, beskrivningen och förklaringen av det sociala – på ett icke-traditionellt sätt. För att göra detta, säger Latour, måste forskarna överge idén om att ’socialt’ är en egenskap som kan upptäckas och mätas, och återgå till ordets etymologi.’Socialt’ betyder att något är anslutet eller sammansatt. Frågan för samhällsvetenskapen är därför: Hur blir saker, människor och idéer anslutna till varandra och hopsatta i större enheter? Actor-network theory är en guide till hur man kan svara på sådana frågor. Det är inte en teori om det sociala, utan en teori om hur man studerar det. Boken riktar sig till alla samhällsvetare, det vill säga de forskare som vill förstå och förklara hur människor och ting håller samman.”


Barbara Czarniawska

Autre traductions