Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi av Bruno Latour

(CTi) 1998
Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi av Bruno Latour

Date: 1998 [Edited by B. Czaniawska]
Publisher: Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm
Translator(s): Elizabeth Wennerholm
Language: Swedish

Description

Selection of texts in Swedish that include the following articles (9) (19) (31) (32) (46) (52) (53) (P63) (P54)